CAT  ES  EN 

Musica Vivit és una empresa que ofereix serveis musicals en directe per a cerimònies, especialitzada en música clàssica i música antiga. Posem al teu servei una plantilla de músics professionals per embellir un dels moments més importants a recordar, el de la teva cerimònia.